Terminliste for 2013 Rogaland

Smøretreff 06 april kl 10.00 _ ???? hos Paul i Bjerkreim buss garasje

Ta med grill mat og kaffe mat. Klubben har oljefilter og olje til B 16 og B 18

Rogaland treff            Mosvangen camping den 24 -26 mai 2013

Erlend Pollestad ansvr må ha hjelp av oss andre ( dato bekreftet 01 mars 2013 )

Her må vi ha program og telt på plassen

Lista fly plass ?

Aktiviteter som vi ønsker å delta I :

Røldal treffet                    7-9 juni 2013

Nasjonal motordag        06 juni 2013

Landstreff NVPVK            02-04 august 2013

Kolding treff                      06-08 september 2013

Tvedestrand

Volvo treff BILIA              21 april 2013   Bryne kl 11.00- 16.00

Hva kan vi selv gjøre :

Vi kan jo delta på andre klubbers arrangement lokalt og bli kjent ?

Gammelbiles venner !

Forslag om ture til :

Tempo museum oppe på Bjerkreim

Rolf Vee i Haugesund ( åpner føres til mai , men vi er velkommen , De må kontaktes i forkant )

Paul Lusi WV ”gård” Erlend har hatt kontakt tidligere

T.S. museum     Åpent søndager ?

Diverse :

Oddbjørn hadde spurt om vi skal re-åpne lokalavdelingen av NVPVK da det gir en annen tilhørlighet og kan være kjekt med klubben i ryggen

Vi var for lite deltager til å bli enige om dette, tass opp igjen på et senere møte i år !

Til smører treffet skal vi ha en liste over medlemmer med PV i Rogaland   Kim ordner

Vi må lave oss en mail liste

Takk for god ro og orden på Møtet  

Referent : Kim   Referat skrevet 04 mars 2013 beklager lang tid

Møtereferat November 2013. 

Torsdag 21.11.2013 på Helleland.

Tilstede: Jostein, Lars, Kjell Tore, Lasse, Kim og Oddbjørn.(ref)

Møtet startet i garasjen for lett prat om året som snart er forbi, nye prosjekter og fremtidsplaner for hobby, kropp og sjel. Det ble også litt OPEL prat denne gangen da vi ikke er så vante med trearbeider i vår bransje.

Etter en stund var alle på plass og vi gjekk inn til kaffe og lapper. Diskusjonen gikk livlig om forskjellige arrangementer vi burde delta på, men vi ble etter hvert enige om og konsentrere oss om noen få.

1 mai Jærhagen

            Lasse og Lars promotere NVPV klubb, Kim sjekker paviljong, flyers osv.

6 juni National Motor dag

Vi støtter opp om gammelbilens venners arrangement på Bråstein!

Se: www.gammelbilen.no

27-29 juni Rogalandstreff 2014

            Lasse og Oddbjørn undersøker plassering i god tid før neste møte.

8-10 august Landstreff NVPVK

            Vi støtter opp om Norsk Volvo PV klubbs hoved treff på ??????

            Se: www.pvklubben.no

14 september Museumstur til Rolf Wee

            Lasse lager forslag til opplegg.

Terminlisten sendes ut til volvofolket, NVPVK, Gammelbilens venner osv etter at terminlisten er endelig.

Alle MÅ gjøre son avtalt til før neste møte

NESTE MØTE BLIR 27 februar 2014 kl 1900 hos Lasse!

 

Referatet sendes ut til møtedeltakerne og enkeltpersoner med gyldig fravær for møtedeltakelse. Dersom det skulle dukke opp flere personer som vi bli med i laget er det bare og invitere dem med på neste møte.

GOD JUL!